ช่องทางการจัดจำหน่าย

ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล ทุกสาขา ( แผนกเด็กอ่อน )
ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ ทุกสาขา ( แผนกเด็กอ่อน )
ห้างสรรพสินค้า สยาม พารากอน ( แผนกเด็กอ่อน )
ห้างสรรพสินค้า เอ็มโพเรียม ( แผนกเด็กอ่อน )
ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ( แผนกเด็กอ่อน )

เซ็นทรัลออนไลน์ : www.central.co.th/en/manami
โรบินสันออนไลน์ : www.robinson.co.th/manami/sb
ลาซาด้า : www.lazada.co.th/shop/manami-thailand-shop

แบบฟอร์มติดต่อ